Klub Rekreacji Ruchowej, Samoobrony i Sportów Walki

Szkolenie z podstaw systemu samoobrony Defendo.

Szkolenie z podstaw systemu samoobrony Defendo.

W dniu 18 listopada 2023r, w Warszawie, w Polskiej siedzibie Saario Academy odbyło się szkolenie otwarte z fundamentów systemu samoobrony Defendo.

Co to jest Defendo?

Defendo uchodzi za system europejski, pomimo, iż zawiera wpływy z systemów walk z innych części świata. Choć jest to system nowoczesny, jego korzenie sięgają aż do starożytnej historii naszego kontynentu. Opiera się on na technikach, które wywodzą się z podstawowych reakcji obronnych w wypadku realnego zagrożenia życia i które w dużej mierze były dobrze znane przez naszych przodków.

Defendo to prostota, skuteczność. Jest łatwym do opanowania systemem, ponieważ skupia się na szerokiej gamie zagrożeń jakie możemy spotkać w nowoczesnym świecie i oferuje minimalną ilość, kompleksowych rozwiązań. Zasada minimalnej ilości technik pozwala, aby poprzez powtarzalność tych samych struktur w różnych sytuacjach, uczestnicy byli w stanie skutecznie odtworzyć zdobytą wiedzę w sytuacji maksymalnego stresu. Podstawowe techniki DEFENDO są oparte na psychologicznym podejściu do strachu, stresu, poczucia zagrożenia i tym jak je wykorzystać, gdy przetrwanie zależy od własnej siły fizycznej.

Co było na seminarium z Defendo?

Przerabialiśmy to co najważniejsze w dobrych systemach nauczających samoobrony. Przede wszystkim uczyliśmy się rozpoznawania zachowania, reakcji oraz trzymania dystansu a także zaznajomiono uczestników z pętlą OODA OBSERVE- ORIENT- DECIDE-ACT czyli Obserwacja-Orientacja-Decyzja-Akcja – model adaptacyjnego cyklu podejmowania decyzji.

Następnie uczestnicy nauczyli się podstawowych technik jak Whiplash, Shield czy A-Blok. To podstawowe technik wynikające z naturalnych odruchów.

Ćwiczyliśmy przejście za plecy, przejście za plecy z kontrolą jednej ręki oraz sprowadzenie agresora do parteru.

Na koniec, powyższe techniki zastosowano do obrony przez nożem.

Klub Kenko i system DEFENDO.

W treningach Krav Maga na Tarchominie wykorzystujemy technikę A-blok. Weszła ona do systemu Classic Krav Maga. Na kursach uczymy obrony wg systemu samoobrony Defendo.

Prostota systemu ma zastosowanie w formacjach mundurowych, pracownikach ochrony a nawet wśród ratowników medycznych.

Na seminarium byli obecni: Instruktor Monika, Instruktor Krzysztof oraz Marek i Zbyszek, którzy regularnie trenują krav maga w klubie kenko.

Prowadzący szkolenie: Tomasz Maczuga – Koordynator Defendo w Polsce, 3 poziom mistrzowski Defendo RED